Részvételi nyilatkozat

„Nyílt túra részvételi nyilatkozat”

A nyilatkozat pdf formátumban

Alulírott                                                                    
An.:                                      
Szül.:                                                                  Lakik:                                                           
ezúton kijelentem, hogy a 201  .    hó        -i „nyílt túrán”, saját felelősségemre veszek részt.

A részvételt befolyásoló-, eszméletvesztéssel-, rosszulléttel járó betegségemről nincs tudomásom.

A túra részvételi szabályait elolvastam, azt magamra teljes mertekben érvényesnek tekintem, a túra alól kizáró okot nem találtam.

A feltételek között elfogadom, hogy a túrán csak kinyomtatott-, aláírt nyilatkozattal vehetek részt.

Baleset esetén értesítendő:

 

Résztvevő aláírása

 

Vagy szülő, gondviselő neve és aláírása:
1,  Barlangtúrán csak az vehet részt, aki:

·        a barlangtúra nehézségének megfelelő felszereléssel rendelkezik;

·        a barlangtúra nehézségének megfelelő egészségi- (fizikai, fiziológiai, lelki), illetve edzettségi állapotban van;

·        nem áll alkohol, vagy bódultságot, egyensúlyzavart előidéző szerek (gyógyszerek) hatása alatt.

 

2,  A túrán való részvétel lehetőségét a túravezető bírálja el. A résztvevők az állapotukról, illetve az abban történt kedvezőtlen változásokról - ide értve a legapróbb sérülést, vagy egészségügyi problémát - a túravezetőt kérés nélkül tájékoztatni kötelesek. Kéretik tudomásul venni, a túrából a túravezető bárkit, bármikor, indoklás nélkül is kizárhat (nem köteles semmiről vitázni, senkivel)!

 

3,  A túrázó köteles a túravezető(k) utasításait maradéktalanul betartani mindaddig, míg a túravezető a túrát befejezettnek nem nyilvánítja.

 

4,  A barlang természetvédelmi terület, állagát megóvom, nem rongálom. A túra során fokozottan ügyelni kell a szemetelés elkerülésére, valamint a barlang és képződményeinek megóvására. AMIT BEVISZEL, AZT MARADÉKTALANUL KI IS KELL HOZNI!

 

5,  A túra útvonaláról letérni tilos! Ha az előttünk haladót nem látjuk, azonnal meg kell állni, míg vissza nem jönnek értünk. Az útvonalon várakozó embereket könnyebb megtalálni, mint a csellengőket.

 

6,  A barlangban tilos ugrani! Egy rosszul felmért ugrás után, a bokaficam is kemény kihívás lehet a kijáratig...

 

7,  A felszerelés állapotában beállt legapróbb változásról is értesíteni kell a túravezetőket. Egy kontakthibás lámpa - Murphy szerint - a legkellemetlenebb helyzetben fog cserben hagyni...

 

8,  Ha bármelyik mászásnál úgy érzed problémád lehet vele, akkor azonnal jelezd a túravezetők felé. Utána viszont tessék elhinni, ha ott vagyunk, figyelünk, nem lehet probléma.

 

9,  A túrán csak kinyomtatott, aláirt nyilatkozattal lehet részt venni.

 

10,  A barlangtúra során étkezni tilos! Ez alól kivétel a csokoládé és a szőlőcukor, a 4-es pont betartásával.

 

11,  A túra létszáma korlátozott, ezért előtte konkrét telefonos egyeztetés után lehet a jelentkezést elfogadottnak tekinteni.